fot. GAiT

Koncepcja tramwaju na Kołobrzeskiej i Bażyńskiego

Przekroje normalne
W obrębie niektórych skrzyżowań pas postojowy zamienia się w lewo- lub prawoskręt. Pomiędzy stacją benzynową a ul. Krynicką zamiast pasa postojowego pas zieleni dla zachowania istniejących drzew.
Nietypowy układ na Bażyńskiego wynika z chęci zachowania istniejących szpalerów.
1. Skrzyżowanie Wita Stwosza i Bażyńskiego
2. ul. Bażyńskiego
3. Skrzyżowanie Grunwaldzkiej, Bażyńskiego i Kołobrzeskiej
4. Skrzyżowania Kołobrzeskiej ze Słupską i Arkońską
5. Skrzyżowanie Kołobrzeskiej ze Szczecińską i przystanek
6. Skrzyżowanie Kołobrzeskiej z Krynicką
7. Skrzyżowanie Kołobrzeskiej, Chłopskiej i Rzeczpospolitej
Alternatywne skrzyżowanie z Grunwaldzką
Legenda
Ortofotomapa z zaznaczonymi tylko torami, krawędziami jezdni i ścieżek rowerowych:
1. Skrzyżowanie Wita Stwosza i Bażyńskiego
2. ul. Bażyńskiego
3. Skrzyżowanie Grunwaldzkiej, Bażyńskiego i Kołobrzeskiej
4. Skrzyżowania Kołobrzeskiej ze Słupską i Arkońską
5. Skrzyżowanie Kołobrzeskiej ze Szczecińską i przystanek
6. Skrzyżowanie Kołobrzeskiej z Krynicką
7. Skrzyżowanie Kołobrzeskiej, Chłopskiej i Rzeczpospolitej
Ortofotomapy pochodzą z IPG miasta Gdańska